فرهنگ و آداب و رسوم مردم تایلند

کشور تایلند دارای جزییات بسیار زیادی دارد و یکی از این جزییات فرهنگ و آداب و رسوم این کشور زیبا می باشد که بهتر است با آن آشنا شوید. تایلند را اغلب با نام كشور عناد می شناسند برای اینكه مردم آن تقریبا اوان در هر موقعیتی لبخند بر لب دارند. در تایلند حسب معمول با چسبانیدن دو کف دست به یکدیگر در كفو سینه، به همین ها مطلب می کنند که این حرکت وای Wai نامیده می شود. اگر یک تایلندی در رویارو شما چنین حرکتی کرد، بهتر است که آن را بی پاسخ نگذارید. نفر ابوالبشر و جانور این کشور به سان بسیاری از آداب شناسی های آسیایی، عزت غزارت بابت اجداد خود گوینده معترف هستند و در حادث :اسم تازه یکی از مهم ترین نظر های فرهیختگی آنهاست به طوری که راجع به حساب عزت به بزرگترهای خود، در جلو آنها خم می شوند. كسان مسن تر نیز اول در تصمیمات یا مناسك مربوط به خانواده نقش اول را دارند. در ادامه در راهنمای سفر به تایلند در مورد فرهنگ و آداب و رسوم مردم تایلند بیشتر صحبت خواهیم کرد.

 

فرهنگ و آداب و رسوم مردم تایلند

تایلندی ها اضافه مهماندار نواز هستند اما در عین حال وهن آسیب طبقاتی درعوض جهت آنها مهم است. آنها انسان هایی صبور و اهل تسامح بوده و از رفتارهای تند و تحقیر آمیز اجتناب می کنند. تابلوهای آنها نیز بیشتر در شالوده طلاپوشی و سلطنت است و بدین سبب گردشگران نباید حرکت یا اظهار هتك خواری آمیزی به عترت خسروی یا مذاهب داشته باشند.
هنگام بازدید از عبادتگاهها یا کاخ پادشاهی، گردشگران باید تبختر مناسب و نسبتا واضح ای به تن داشته و پیش از داخل كردن کفش ها را از پا درآورند.تایلندی ها تماماً افزایش بر نام و غیرواقعی خود، دارای نام غیررسمی و معمولا کوتاهی نیز هستند که با آن یکدیگر را صدا می زنند. در این کشور پیش از نام بزرگترها آدرس Pee و از باب کوچکترها نشانی Nong را به کار می برند. گردشگران می توانند از آدرس Khun نیز بابت گفتگو حكم بزرگترها مصرف کنند.
دست زدن به سر افراد یا تلمیح با پا به چیزی، در این کشور متجاوز بد شمرده می شود برای اینكه تایلندی ها سر را پاكیزه ترین و پا را پست ترین بخش بدن می دانند. کتاب ها از یكسر اشیای رخیص درخصوص آنها به احصائیه می شیوه بدین سبب نباید آنها را روی میز سر داده یا روی نجبا ثبات داد.
در کشور تایلند، رنگ های نوع به نوع و همگون بیان كننده روزهای هفته هستند. زرد رنگ روز دوشنبه است و از جایی که خدیو کنونی در این روز نتیجه شده است، رنگ زرد نیز رنگ خسروی است و حیات درفش هایی به این رنگ در كلاً و آلوده کشور، نشان دهنده ایمن وسیع و كم عرض ارشد تایلندی ها از شاهنشاهی است. پس از سال ۲۰۰۶ که شصتمین سال گرد حكومت شاه تایلند را در این کشور جشن گرفتند، اكثر انسان در روز دوشنبه پز زرد بر تن می کنند تا وفاداری و عرض خود را خویشاوندی به خدیو مدال دهند. در رونق کودتای سال ۲۰۰۶ نیز سربازان به اسلحه خود بند زردی امانت بودند تا مدال دهند با احترام كامل به شاهنشاه خود در این کودتای صبر شرکت کرده اند.

فرهنگ و آداب و رسوم مردم تایلند

مردم تایلند بستگی ای نزدیک با فیل ها دارند و این چهارپایان لانه فوقانی و زیرین نزد این مردم دارند. فره فیل ها در رمزی بی پروایی كردن آنها حیث پادشاهی، تمویه و ملت است برای اینكه در تاریخ، قصه و تاریخ و قصه و تاریخ های انسان تایلند، این حیوانات هرگز نقشی برجسته داشته اند.
فرهنگ تایلندی عین در فرهیختگی هند دارد و حال اصفر آن به حرارت پادشاهی آیوتایا بازمی گردد که رگه قدیمی بی به سان و هم این چنین رقص و نمودن تایلندی بر جای گذاشته است.

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک پاسخ

  1. بهاره گفت:

    عجب آداب و رسوم عجیبی دارن این تایلندی ها!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.