میخواستم بدونم مشکلی برای خودم یا نامزدم پیش میاد؟