می خوام به پسر مورد علاقه م پیشنهاد بدم ولی غرورم اجازه نمیده